Lezingen

pijlwit Het laatste taboe
     Over het spiritueel taboe in de psychiatrie
Lees meer

pijlwit Over dimensionele en andere misverstanden
     Een kritische analyse van enkele New Age beweringen.
Lees meer

pijlwit Reïncarnatie: terug van weggeweest (essay)
     Avond van Stuivenberg - 19/06/2013 
Lees meer

pijlwit Hoe omgaan met ongewone mensbeelden in de reguliere psychiatrie?
     Symposium Spirituality in Mental Health (Naarden - 13/09/2014)  
     Zevende ggz congres (Antwerpen - 16/09/2014)
Lees meer

pijlwit Voorstel voor een nieuwe (angst)stoornis aan de DSM-6 Task Force:     religieus fundamentalisme
     Posterpresentatie op de 168ste jaarlijkse bijeenkomst van de APA (www.psychiatry.org),
     Toronto, 16-20 mei 2015
     Symposium Spirituality in Mental Health, Naarden, 10/10/2015
     Posterpresentatie op het achtste ggz congres (Antwerpen, 20-21/09/2016)
Lees meer

pijlwit Reincarnation: Back from the Dead
     Video Presentation at The Asian Conference on Ethics, Religion & Philosophy, Tokyo, March 29-31, 2022. Lees meer